Na temelju članka 5. stavak 1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hrašćina KLASA:363-01/16-01/13, URBROJ:2211/03-16-02 od 20.12.2016. godine i Na temelju članka 40. Statuta Općine Hrašćina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20, 16/21) Općinski načelnik Općine Hrašćina  dana  05.10.2022. godine donosi        

O D L U K U o objavi natječaja za obavljanje poslova prijevoz pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hrašćina