Načelnik općine Hrašćina raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk.god. 2022.-2023.: 

 • – 3 stipendije redovnim učenicima srednjih škola u iznosu od 250,00 kuna / 33,18 EUR mjesečno
 • – 3 stipendije redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija u iznosu od 500,00 kuna / 66,36 EUR mjesečno

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija imaju:

  • – svi redovni učenici i studenti s područja Općine Hrašćina,
  • – učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu,
  • – učenici i studenti kojima prosjek ocjena zadnje godine školovanja iznosi najmanje 3,00
  • – učenici i studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Hrašćina
  • – učenici i studenti koji žive u kućanstvu koje ima podmirene sve obaveze prema Općini Hrašćina

Natjecati se mogu oni učenici i studenti koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • – potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2022./2023. godini,
  • – presliku svjedodžbe/indeksa zadnje godine završenog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
  • – izjavu roditelja o članovima obitelji (na obrascu Upravnog odjela),
  • – ostalu dokumentaciju za dokazivanje otežanih okolnosti materijalnog položaja prema kriterijima iz Pravilnika (djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, djeca Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, vojni i civilni invalidi rata, djeca bez oba roditelja, djeca samohranih roditelja, broj ostale djece u obitelji koja se istovremeno školuje i djeca sa teškoćama u razvoju u obitelji),
  • – potvrdu porezne uprave o visini dohotka svih članova obitelji za prethodnu godinu
  • – domovnicu ili presliku domovnice,
  • – pismenu izjavu učenika/studenta da nisu korisnici niti jedne druge stipendije ili novčane pomoći po drugoj osnovi
  • – dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim natjecanjima u znanju zadnje godine završenog školovanja
  • – kopije osobnih iskaznica od roditelja
 •  
 •  

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na posebnom obrascu kojeg zainteresirani učenici/studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina ili na web-stranici Općine Hrašćina.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja (zaključno do 30.11.2022.).

Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu stipendija Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina.

Prijave bez svih propisanih dokaza o ispunjavanju uvjeta, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.

Bodovanje i utvrđivanje redoslijedne liste za dodjelu stipendija obavljat će se primjenom kriterija iz članka 12. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Hrašćina.

Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Hrašćina.

Svaki podnositelj zahtjeva može u roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata za dodjelu stipendija podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku.

Odluka Općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Učenici i studenti kojima će stipendije biti odobrene, biti će obaviješteni o danu i mjestu zaključivanja Ugovora o stipendiji.

Stipendije se isplaćuju učenicima za razdoblje IX. do XII. mjeseca u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o stipendiranju, a za period I. do VI. mjeseca do 15. u mjesecu, osim ako je školovanje završeno ili je prekinuto.

Stipendije se isplaćuju studentima za razdoblje od X. do XII. mjeseca u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o stipendiranju, a za period od I. do VII. mjeseca do 15. u mjesecu, osim ako je školovanje završeno ili prekinuto.

Učenik/student gubi pravo na stipendiju ako prekine školovanje za koje mu je stipendija dodijeljena.

Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine Hrašćima, regulirat će se ugovorom.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzimanje [854.88 KB]

 

Obrasci: